MEDIA

 • Al die managers in de zorg zijn een ramp

  24 september 2020

  Het zorgsysteem is vertroebeld geraakt door functies en belangen die niets met patiŽntenzorg te maken hebben

  Meer info >

 • Stilstaan…, ook als dat pijn doet!

  17 september 2020

  Mijn gedachten gaan terug naar de vooravond van mijn zomervakantie. Enige tijd daarvoor hebben we op een aantal afdelingen aangekondigd dat ik na mijn vakantie niet langer als manager aan deze afdelingen verbonden zal zijn en dat mijn collega het van mij zal overnemen. Niet omdat ik dat zo graag wil, maar omdat het voor de verdeling van werkzaamheden in het grotere belang wenselijk is. Met een aantal collega’s sta ik daar op voorhand bij stil. Mooie momenten die inzicht geven en waarvan ik leer. Inzicht in dat er soms daadwerkelijk een ‘hoger’ belang is, waarnaar je je schikt in het belang van het grotere geheel. Samen lachen we om de heerlijk eerlijke reactie van een collega die hierop haar wenkbrauwen optrekt, waarna we tot de conclusie komen dat we dat veel vaker in het algemeen belang handelen dan we ons bewust zijn. Loyaal, betrokken en vol compassie; dat maakt ook dat we met elkaar zoveel bereikt hebben. We voelen dat die hele directe samenwerking gaat stoppen. Later besef ik dat we daar niet veel woorden aan besteed hebben. We gaan daaraan voorbij. Õk ga daaraan voorbij.

  Meer info >

 • Lessen van een E-bike

  10 september 2020

  Ik had het grote voorrecht tijdens de coronacrisis (eerste uitbraak, maart 2020) werkzaam te zijn in een ziekenhuis in het Zuiden des lands. Over het woord ‘voorrecht’ moest ik even nadenken gelet op de precaire context van alles dat met Corona te maken heeft. Iedere positieve connotatie kan namelijk verkeerd opgepakt worden. Die sensitiviteit snap ik heel goed. Ik dacht uiteindelijk dat het in dit verband wel kon. Ik zal dat voorrecht dan ook nader toelichten.

  Meer info >

 • Het zwaard van Damocles….ga er maar aan staan….

  3 september 2020

  Van jongs af aan trok de zorg mij. Nadat ik in de verpleeghuissector in aanraking kwam met de psychiatrie, werd mij duidelijk dat dit de sector was waarin ik wilde werken. Na een opleiding in de GGZ en een aantal jaren werken, ben ik verder gaan studeren. Een managementfunctie trok me altijd al, dus een studie in deze richting was een logisch vervolg. Gelukkig is er binnen de organisatie waar ik werk ruimte voor ontwikkeling en na mijn afstuderen kon ik aan de slag in een Zorgmanagers-functie binnen een kliniek voor ouderen, weer een beetje ‘back to my roots’.

  Meer info >

 • Dragons’ Den ondernemer in welzijn

  20 augustus 2020

  Na meer dan 12 jaar met plezier in FMCG (o.a. Unilever) gewerkt te hebben, wilde ik ook andere ervaringen opdoen. Ik wilde met name bijdragen aan het welbevinden van mensen. Als interim manager heb ik me ingezet voor o.a. Unicef, CliniClowns (ook voor ouderen met dementie) en de ouderenbond. Ik had hier functies als hoofd marketing, fondsenwerving en innovatie. Tevens zag ik bij mijn eigen ouders welke behoefte er is aan aanvullende mantelzorg.

  Meer info >

 • De patiŽnt houdt de dokter in leven

  2 juli 2020

  Ik heb altijd gedacht dat het anders was. Sinds ik als kereltje, onder begeleiding van mijn moeder, enkele prikken in m’n billen kreeg van de huisarts, heb ik altijd gedacht dat de dokter er is om de patiŽnt in leven te houden. En ja, dat lukt ook nog dagelijks, maar toch heb ik gaandeweg ontdekt dat het vooral de patiŽnt is, die de dokter in leven houdt. Die gedachte dringt zich aan mij op nu ik, na zeven boeiende jaren, de academische geneeskunde ga verwisselen voor een bestuurlijke functie in het hoger beroepsonderwijs.

  Meer info >

 • De uitdagingen van een manager ten tijde van Corona

  15 juni 2020

  Er is meer in het leven dan polissen, hypotheken en rentespreads, dacht ik zo’n 10 jaar geleden toen ik ontslag nam na langdurig (en met plezier) in de financiŽle dienstverlening te hebben gewerkt. Ik wilde andere ervaringen opdoen en ik begon een praktijk als interim manager in heel andere branches, met name de zorg.

  Meer info >

 • Waardevolle vondsten

  3 juni 2020

  Al is het nu zwaar
  Samen komen we hier doorheen
  Weet dat er aan jou wordt gedacht
  Je bent niet alleen

  Meer info >

 • De uitdagingen van een manager ten tijde van Corona

  19 mei 2020

  Het was 2019, na een tijd wikken en wegen besloot ik om in het diepe te springen. Ik nam een baan aan als manager in de gehandicaptenzorg en besloot mijn eigen coachbusiness op te zetten. Ik had op dat moment 16 jaar ervaring in de gehandicaptenzorg en was geen groentje meer.

  Meer info >

 • Uitnodiging: Golfen met Curegie t.b.v. het Helen Dowling Instituut

  25 juli 2019

  Meer info >

 • Alsjeblieft, geen nieuwe Sarahs meer

  18 juli 2019

  Aan professionals en bestuurders in de zorg worden hoge eisen gesteld. Zekerheden zijn verdwenen, regelgeving werkt verstikkend en de financiŽle druk is groot. Het ‘handhaven van de koers’ is niet meer voldoende, vaak zijn harde en duidelijke keuzes nodig. Succesvolle bestuurders moeten zichzelf voortdurend heruitvinden. Professionals worden geacht de structurele veranderingen te volgen en zich aan te passen. Curegie (onderdeel van Van Der Hoef & Partners) voert regelmatig interviews met deze professionals en bestuurders, met als centrale vraag: hoe gaan zij met hun uitdagingen om?

  Meer info >

 • Curegie: voor managers in de zorg!

  6 maart 2019

  Zorgorganisaties weten dat Van Der Hoef & Partners een succesvol search- en selectiebureau is voor het zoeken van psychiaters, andere medisch specialisten, klinisch psychologen, GZ-psychologen en bestuurders in de zorg. Dat dit bureau onder de naam Curegie ook bemiddelt in staf- en managementfuncties in de zorg, is veel minder bekend. Senior consultant Godert van Walrť de Bordes wil hier verandering in brengen. ‘Voor ons is het een erezaak om alle bemiddelingen succesvol af te sluiten.’

  Meer info >

 • Je impulsen volgen

  1 november 2018

  Veel leidinggevenden zijn tijdens gesprekken zo druk bezig met wat ze moeten bereiken, ze zijn zo actief bezig oplossingen te bedenken voor problemen, dat ze zichzelf en de ander moeilijk kunnen waarnemen. Actiebereidheid, gedachtendruk en moetismen zetten ruimte en aandacht voor de ander onder druk. Terwijl modern (coachend) leiderschap juist stoelt op werkelijke interactie en ontmoeting met de ander.

  Meer info >

 • Door het woord geven

  19 juni 2018

  Veel mensen houden van praten en nemen het woord. Vaak lijkt het erop dat ze liever praten dan luisteren. Gisteren wilde ik olie bijvullen van de auto en de buurman zag mij. Hij zei “Oliepeil meten?” Ik knikte en vroeg aan hem “Hoe gaat het?” Vervolgens vertelde hij over zijn hobby, de kinderen, het werk, de buurvrouw, de verbouwing, voetbal, de tuin, lekkere gerechten, de kleinkinderen, de hond, ziekte, leed en de dood. Na 15 minuten geluisterd te hebben reikte ik naar de dop van de olie. “Ik houd je niet van je werk” sprak de buurman en vertrok met zijn hond. Het ging niet over mij en ook niet echt over hem. Ik vulde de motor bij met ĺ liter olie.

  Meer info >

 • Psychiatrie houd je bij je leest!

  8 maart 2018

  De afgelopen maanden is de psychiatrie weer veel in het nieuws geweest en meestal in negatieve zin. Zo verscheen het bericht dat 60% van de gedetineerden een psychiatrische stoornis heeft en ondanks de Penitiaire Psychiatrische Centra onvoldoende (na) zorg krijgt door tekortschietende psychiatrische zorg. Recent is het nieuws van het hoge aantal vacatures voor psychiaters in de GGZ-instellingen terwijl er voldoende psychiaters zijn in Nederland zeker wereldwijd gezien. Ook de casus Bart van U. zette de psychiatrische zorg in een negatief daglicht en de opmerkingen van de Nationale Politie dat er meer doden vallen door psychiatrische patiŽnten dan door terroristische aanslagen was een duidelijk statement aan de GGZ.

  Meer info >

 • Doelen halen en het woordje “niet”

  18 januari 2018

  Mensen willen graag creŽren en willen dingen veranderen of verbeteren. Ze willen iets bereiken of ze willen ergens vanaf. Ze willen het een niet meer of het ander juist minder. Juist “iets niet” zorgt voor moeilijk haalbare doelen. De begrippen “niet” en “geen” bestaan namelijk niet in ons bewustzijn. Niets bestaat alleen bij de gratie van iets. Niets is niet-iets. Eerst is er iets, daarna kun je zeggen dat het er niet is. Je roept iets op in je brein en je geeft vervolgens de opdracht het te laten verdwijnen. Alleen het brein werkt niet op die manier. Door iets niet te willen roep je het niet gewenste beeld juist op, waardoor je het bekrachtigt.

  Meer info >

 • Natuurlijk samenwerken: de 3 P’s

  7 december 2017

  Hedendaagse vraagstukken in de zorg die in de aanpak meerdere personen vereisen worden steeds complexer. Er moet meer kwaliteit geboden worden met voortdurende innovaties (bijv. zelfsturende teams) maar wel voor minder geld en zonder fouten. En als de vraagstukken niet al complex zijn, dan worden ze het wel door de interacties van de personen die erbij betrokken zijn. Door de onderlinge dynamiek van actoren en factoren in en rondom het netwerk hebben we te maken met wat men in de complexe systeemtheorie emergentie noemt: onverwachte en niet te voorspellen ontwikkelingen. Alleen als we direct en ter plekke in kunnen spelen op deze ontwikkelingen zijn we in staat om met deze complexiteit om te gaan. Vreemd genoeg is het juist eenvoud dat we nodig hebben in de aanpak bij complexiteit.

  Meer info >

 • Maak je eigen geluk!

  9 november 2017

  Je denkt dat jij je gedachten denkt, Maar je gedachten denken jou. Je leeft het leven van je gedachten. Onze beelden en overtuigingen bepalen wat we zien. We zien de dingen niet, zoals zij zijn, we zien ze zoals we zelf zijn. We zien een door ons zelf gecreŽerde wereld. Hoe kan het anders, dat de een de pest aan iemand heeft en een ander deze persoon heel aardig vindt. Hoe kan het dat de een het heerlijk vindt om veel ruimte te krijgen van zijn leidinggevende en een andere medewerker zich juist voelt zwemmen. We zien geen objectieve wereld, maar onze eigen werkelijkheid. De wereld spiegelt wie we zijn.

  Meer info >

 • Het organiseren en handhaven van een veilige zorgomgeving vraagt altijd om aandacht.

  26 oktober 2017

  Hoe is het gesteld met de veiligheid in het gebouw waar u met uw cliŽnten werkt? Dit zult u zichzelf niet dagelijks afvragen, want als het goed is, hoort dit voor uw ziekenhuis, instelling of zbc op orde te zijn. Een veilig gebouw wordt immers door de wet vereist en onveilig vastgoed impliceert een grotere kans op bedrijfsongevallen, schades, claims en boetes. Het devies is dus: veiligheid voorop.

  Meer info >

 • A lousy start makes a lousy end

  20 juli 2017

  ‘Waarom is het vaak zo lastig om afspraken na te komen na een toch ogenschijnlijk goed genomen besluit?’ Veel samenwerkingsverbanden worstelen met deze vraag, waaronder bestuurders en professionals in de zorg. Als redenen worden vele uiteenlopende argumenten genoemd. Maar echt goed begrijpen doet men het niet. De regels van besluitvorming lijken goed in acht te zijn genomen; een ieder was betrokken in het proces en uiteindelijk is men met elkaar tot een duidelijke keuze voor de oplossing en de aanpak gekomen. Daar ligt het blijkbaar allemaal niet aan. De oorzaak van een onvoldoende gedragen besluit blijkt vaak gelegen te zijn in een onduidelijke gemeenschappelijke probleemstelling. De keuze voor een oplossing wordt immers bepaald door de formulering van de juiste en vooral gedeelde probleemstelling.

  Meer info >

 • Het meditatieve gesprek

  29 juni 2017

  Stel! Je hoofd is leeg, je ervaart daardoor direct rust en ontspanning. Door met je aandacht bij je ademhaling te zijn, heb je een verbondenheid met jezelf. Je bent je bewust van je lichaam en je stelt je open voor je omgeving. Je waarnemingen zijn scherp. Je bent in het moment. Nu is de vraag of het mogelijk is om in bovenstaande staat van leegte en ontspanning een effectief gesprek te voeren. Ben je nog handelingsbekwaam als je weinig of geen gedachten hebt? Ben je nog in staat om de juiste vragen te stellen, de juiste beslissingen te nemen en effectief te reageren op de ander?

  Meer info >

 • Grip op perfect samenwerken

  24 mei 2017

  Om perfect samen te kunnen werken en niet te ontsporen heeft een team grip op de GRIP randvoorwaarden. Het succes van een team wordt niet zozeer bepaald door de individuele leden van een team. Wie er in het team zit blijkt amper van belang te zijn. Het succes wordt voornamelijk bepaald door de verbinding en interacties tussen de leden van het team. Het gaat erom hoe de teamleden met elkaar omgaan. Uit onderzoek (Google) blijkt het belang van een psychologisch veilige omgeving op basis van een aantal specifieke gedragsnormen in de onderlinge interacties. Gedragsnormen die worden genoemd zijn: vrij voelen om je uit te spreken, kwetsbaar durven opstellen, vragen stellen en met ideeŽn komen zonder het gevoel te hebben dat je kan worden uitgelachen.

  Meer info >

 • De kunst van samenwerken bij complexe problemen

  2 maart 2017

  Bij complexe problemen is het de kunst om de samenwerking op basis van drie principes vorm te geven: relatie, richting en ruimte. In onze vorige blogartikelen zijn we ingegaan op de rol van zelfsturende teams in de complexe omgeving van de zorg. In dit blogartikel willen we verder ingaan op de kunst van samenwerken bij de complexe problemen die zich voordoen. Bij een complex probleem in de werkomgeving hebben we te maken met een ondoorgrondelijke samenhang en dynamiek tussen diverse op elkaar inwerkende actoren en factoren. Bij de aanpak zijn er in eerste instantie geen duidelijk oplossingen voor het probleem; deze dienen ook gaandeweg gevonden te worden.

  Meer info >

 • Elke moment is de Goeroe

  2 februari 2017

  Veel mensen zijn bezig zichzelf te ontwikkelen door opleidingen te volgen of zich te laten coachen. Vaak is het goed dat een extern iemand je een spiegel voorhoudt en je helpt dingen te zien, die je tot nu toe niet zag. Ook komt het voor dat mensen de signalen om aan zichzelf te werken negeren. Zo kan het dat iemand, die te weinig leert van overspannen zijn, nog een keer overspannen wordt. Ook gebeurt het dat mensen in een tweede relatie op de zelfde problemen stuiten als in de eerste (bijvoorbeeld weer een slaande alcoholistische partner, weer een echte binnenvetter of weer verliefd worden op een getrouwde man). Ook zijn er mensen die steeds weer een leidinggevende treffen die wel erg dominant is.

  Meer info >

 • Leiderschap & (ouderen)zorg

  12 januari 2017

  Er is geen ontkomen aan: als het over gezondheidszorg gaat, valt opvallend vaak het woord leiderschap. Met een verwijzing naar succesmodellen uit het bedrijfsleven wekken zo verschillende kopstukken en smaakmakers als oud-politici en bedrijfskundigen de indruk precies te weten welk leiderschap nodig is om de zorg anders, beter en efficiŽnter te organiseren.

  Meer info >

 • Zonder structuur een kort avontuur met zelfsturende teams

  29 november 2016

  Veel organisaties overwegen te starten met zelfsturende teams om goed in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende omgeving en beter tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en andere stakeholders. Deze organisaties willen richting en ruimte geven aan de teams in de hoop dat ze zich dichtbij de klant autonoom gaan organiseren.

  Meer info >

 • Zonder structuur geen avontuur voor zelfsturende teams

  19 september 2016

  ‘Zonder structuur geen avontuur’: dit is waarmee we ons vorige artikel ‘De rationale voor zelfsturende teams’ hebben beŽindigd. In dit artikel geven we een toelichting wat we met structuur bedoelen en gaan we in op de start van dit avontuur. Bij zelfsturende teams moet het gaan om innovatie die structureel voor alle interne en externe stakeholders een meerwaarde oplevert. Het dient op voorhand duidelijk te zijn waar deze meerwaarde uit bestaat en hoe het gemeten gaat worden.

  Meer info >

 • Betrokkenheid en het nut van beoordelen

  25 augustus 2016

  Laatst werd ik uitgenodigd voor een gesprek met een bestuurder die “iets wilde doen om de samenwerking te verbeteren”. Voor de ingang stond bij de beste parkeerplaatsen het trotse bord “parkeren directie”. Mijn komst werd door de receptioniste met veel onderdanigheid naar de bestuurder aangekondigd. Hij wilde dat mensen in zijn organisatie meer zouden gaan samenwerken, liefst met een aanpassing van het...

  Meer info >

 • Het unieke talent in organisaties

  21 juli 2016

  Begin dit jaar schreef ik over het unieke talent. Mensen hebben een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Ergens heeft iemand, of een organisatie, behoefte aan dat talent. Een talent wordt moeiteloos gegeven en het heeft een groot effect op anderen. Het unieke talent manifesteert zich, in eerste instantie, niet op gedragsniveau (competenties), maar op de kwaliteiten van het “zijn”. Het gedrag is gericht op doen en hebben. Het unieke talent komt voort uit de essentie van mensen.

  Meer info >

 • Wat is er mis met...

  23 juni 2016

  Voor een goed bestuur van (grote en complexe) organisatiestructuren zijn voor de bestuurder(s) strategische partnerships met alle stakeholders essentieel en een noodzakelijke voorwaarde om een optimale dienstverlening (het product) te realiseren. En wat ik daarbij waarneem is dat een verbinding met de ondernemingsraad zich vaak op een goed relationeel niveau beweegt maar in feite een instrumenteel karakter heeft. Dat kan en moet anders.

  Meer info >

 • Leiderschap in GGZ transitie

  26 mei 2016

  Het traditionele leren en ontwikkelen maakt plaats voor een wereld waarin je zelf verantwoordelijkheid neemt, zelf in de regie bent en je omringt met mensen die je inspireren om uiteindelijk je eigen doelen te realiseren. Wie deze wereld wil leren kennen, is bij ons welkom voor een ontdekkingstocht om kennis te vergaren; kennis die zal dienen als een bron van inspiratie!

  Meer info >

 • De rationale voor zelfsturende teams

  31 maart 2016

  Door de toenemende complexiteit zijn veel professionals het overzicht en het gevoel voor het zorgsysteem kwijtgeraakt. Velen voelen zich gevangen in een keurslijf van externe invloeden zoals richtlijnen, afspraken, regels en procedures. Het betreft niet alleen het vakinhoudelijke gebied, maar ook de diverse institutionele, professionele, juridische en fiscale constructies waarin gewerkt wordt.

  Meer info >

 • Ouderenzorg in 2020

  3 maart 2016

  Elke bestuurder wordt geacht een visie en een routeplan te ontwikkelen voor de toekomst van de eigen organisatie. Ik dus ook! Ik denk dat het belangrijk is eerst een beeld te schetsen over hoe de toekomst van de ouderenzorg er in zijn geheel uit zou kunnen zien. De trends komen o.a. naar voren uit publicaties van en presentaties door kenners over de ouderenzorg. Het valt mij op dat over de toekomst relatief grote eensgezindheid bestaat en dat men zelfs redelijk optimistisch is. Desondanks wacht ons een flinke klus, met name om de transformatie van de sector in goede banen te leiden.

  Meer info >

 • Het unieke talent

  4 februari 2016

  Je hebt een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Er is iets dat je beter kunt dan wie ook in de wereld. Ergens heeft iemand, of een organisatie, behoefte aan dat talent. Jij kan dat talent moeiteloos geven, want als je dat unieke talent inzet, brengt het je in een flow; een ontspannen tijdloosheid met een groot effect op anderen.

  Meer info >

 • HR; een ambacht met...

  7 januari 2016

  Zo’n dertig jaar geleden bestond HR of P&O nog niet. Bedrijven en instellingen hadden wel een personeelsafdeling en een personeelschef (zo heette dat toen). De dienstverlening bestond voornamelijk uit administratieve zaken zoals contracten en zorgen voor een juiste salarisbetaling. . En o ja, er werd wel eens een training gegeven als er iets nieuws kwam in techniek of systemen.

  Meer info >

 • Van klachtrecht naar...

  14 december 2015

  Onlangs is door de eerste kamer de ‘wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (WKKGZ) aangenomen en treedt in werking per 1 januari 2016. De nieuwe wet kent haar oorsprong in het wetsvoorstel ‘wet cliŽntenrechten zorg’ welk ontwerp in 2013 gesplitst werd. Kwaliteit van zorg en de afhandeling van klachten en geschillen worden in een aparte wet geregeld. De cliŽnt moet meer centraal staan. Kwaliteit van zorg begint bij cliŽntgerichtheid van de zorgaanbieder.

  Meer info >

 • Zonder I&A geen innovatie

  29 oktober 2015

  Het is vandaag de dag ondenkbaar dat gewerkt wordt zonder geautomatiseerde informatiesystemen. Dat geldt zeker ook binnen de zorg. Dankzij ICT zijn de afgelopen decennia grote innovaties tot stand gekomen. Van applicaties op smartphones (een alledaags voorbeeld; Van parkeergeld betalen op het ziekenhuisterrein) tot hoogwaardige medische innovaties (bijvoorbeeld; zelfmeetoplossingen voor diabetes patiŽnten of voor COPD monitoring).

  Meer info >

 • Planetree bij GGzE

  5 oktober 2015

  In september heeft GGzE het internationale Planetree-label ontvangen als erkenning voor de mensgerichte zorg die zij dagelijks biedt. GGzE is daar terecht trots op.

  Vijf jaar geleden heeft GGzE het Planetree-gedachtegoed omarmd. De aanleiding hiervoor is dat GGzE het verschil wil maken, zoals Conny BŲdeker, manager HRM, toelicht. De planetree-gedachte gaat uit van mensgerichte zorg in een helende omgeving. Oprechte aandacht voor mensen staat daarbij centraal.Conny werkte nog niet bij GGzE toen Planetree werd geÔntroduceerd. Wel kent zij de verhalen uit de organisatie over het begin.

  Meer info >

 • Managen is ook een vak!

  8 juni 2015

  Wij spreken met Anja Karst, sinds september 2014 ‘Chief Medical Officer’ binnen het bestuursteam van Vincent van Gogh, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid is zij het hoofd van het Medical Office en geeft leiding aan de psychiaters en andere artsen, zoals verslavingsartsen en specialisten ouderen zorg en de klinisch(neuro)psychologen.

  Meer info >

 • Het Westerdok

  8 april 2015

  Op 30 maart word ik door Jeroen Traas, Circuitmanager spoedeisende psychiatrie en ouderen ontvangen in het Westerdok. Dit is de nieuwe locatie van Dimence in Almelo, waarbinnen alle activiteiten van Dimence op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg zijn gebundeld. Het is een hels karwei geweest om dit ambitieuze project tot stand te brengen. Sinds begin maart 2015 is het zo ver. Jeroen Traas en zijn collega’s zijn toegetreden tot het nieuwe complex. Bij binnenkomst valt op dat gekozen is voor ruimte, voor licht en een moderne, vriendelijke sfeer.

  Meer info >

 • Persoonlijke ontwikkeling

  26 februari 2015

  Er was eens een hele mooie lieve prinses, die gevangen was in een groot kasteel met hoge muren en een slotgracht. De ridder, die gehoord had van deze bijzondere prinses, wilde haar graag bevrijden om haar te huwen. De enige manier om binnen te komen was via de slotbrug, maar deze werd bewaakt door de draak met zeven vuurspuwende koppen. De moedige ridder trok ten strijde en nam zeven wapens mee. Onverschrokken viel hij aan en na een heftige strijd had hij zijn lans door de eerste kop gestoten. Indachtig de schone prinses vocht hij onverdroten voort en na een bloedig en langdurig gevecht overwon hij stuk voor stuk alle koppen en daarmee de draak. Trots en krachtig sloot hij de prinses, die nog mooier en liever was dan hij gedacht had, in zijn armen. Hij kuste haar teder en ze leefden nog lang en gelukkig.

  Meer info >

 • Lean leiderschap

  11 december 2014

  Welke leiderschapskarakteristieken maken van een organisatie een succesvolle Lean organisatie? Lean principes en methoden winnen de laatste jaren aan populariteit, ook in de zorg. Lean is het concept van het toevoegen van waarde en het reduceren van verspilling, waardoor het zorgproces verbetert. Het Lean gedachtegoed focust op processen en ervaringen in de werkomgeving. Dat betekent dat verbeterprojecten voortkomen uit de praktische ervaring op de werkvloer, als plaats waar het product of de dienst waardevol wordt voor de gebruiker of, in gezondheidstermen, de patiŽnt.

  Meer info >

 • Kopzorgen in de zorg

  15 september 2014

  Bestuurders, werkgevers –en werknemersorganisaties rollen over elkaar heen en roepen om het hardst, en om het gelijk over de rampzalige effecten van de bezuinigingen in de Zorg. De discussie verruimt zich van aan hun lot overgelaten ouderen, naar het baanverlies van vele Zorgprofessionals.

  Meer info >

 • IT als strategische asset

  9 april 2014

  De inzet van IT in de zorg zal verder toenemen. Nu al besteden we in Nederland in de curatieve zorg jaarlijks 1,5 miljard euro aan IT. Er zal blijvend fors worden geÔnvesteerd in nieuwe IT-systemen en -infrastructuur. Tegelijk moet de zorg het hoofd bieden aan een stijgende zorgvraag, toenemende personeelstekorten, marktwerking, prestatiebeloning en last but not least: bezuigingen. Hoe IT strategisch in te zetten, is bepalend in de digitaliserende zorg.

  Meer info >