Versterking van de surveillance en preventie van infectieziekten

Afgelopen mei was het dan zover. Alle fellows van cohort september 2021 van het European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) van het European Centre of Disease Control (ECDC) mochten - na zeven lange maanden van online les -, eindelijk elkaar in het echt ontmoeten. Online vergaderen kan zijn voordelen hebben: je hebt geen reistijd, je kan nog snel even ontbijten en als je eigenlijk iets beters te doen hebt, kun je onopgemerkt blijven en heb je grote kans dat je ermee wegkomt. Voor een programma zoals EPIET heeft online helaas geen voordelen. Netwerken gaat lastig virtueel wanneer de helft van de groep in een land zit met zo’n slechte internetverbinding dat ze nauwelijks mee kunnen doen in een discussie, laat staan dat de camera het toelaat dat je ook daadwerkelijk weet met wie je praat.

Een van de doelen van het EPIET-programma is het opbouwen van een Europees netwerk van veld-epidemiologen dat bijdraagt aan het versterken van de surveillance en preventie van infectieziekten, en paraatheid bij uitbraken van infectieziekten op nationaal en internationaal niveau. Een knelpunt in de infectieziektebestrijding is vaak dat elk land een ander surveillance-systeem heeft. Er worden bijvoorbeeld andere casusdefinities of andere tests gebruikt. Of er wordt niet met dezelfde frequentie getest waardoor het lijkt alsof er in een bepaald land meer gevallen zijn. Hierdoor vergelijk je appels met peren waardoor het lastig is cijfers te bundelen en goede conclusies te trekken uit onderzoek dat ook vertaalbaar is naar andere landen.

Dat goede internationale samenwerking enorm belangrijk is, laat ook de recente Monkeypox-uitbraak zien. Door zoveel mogelijk dezelfde strategie te volgen, elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt en data te bundelen is de kans groter dat we snel weten wat er precies aan de hand is, wat de risicogroepen zijn, welke besmettingswegen een belangrijke rol spelen. Goede informatie is hard nodig voor het maken van een goed preventiebeleid. Deelnemen aan het EPIET-programma helpt hierbij. 

Katja van Ewijk - Arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding en in opleiding bij Netherlands School of Public & Occupational Health