Broddelwerk

Achtereenvolgende kabinetten hebben de afgelopen jaren aardig wat mislukte werkstukken afgeleverd. Een luisterwaardig beperkt overzicht werd gegeven door historicus Maarten van Rossum. Het kabinet is niet echt een lerende organisatie, kijkende naar de wetten die op instigatie van de kabinetten zijn ingevoerd.

Wat vooral opvalt is hoe weinig er geluisterd wordt naar inhoudsdeskundigen van de werkvloer. Bovendien heeft de overheid de eerder wel aanwezige expertise afgestoten. Managementopleidingen worden over het algemeen veel belangrijker geacht, quod non.

De mislukkingen die van Rossum onderbouwd benoemt zijn o.a. de Participatiewet en de WMO (wet op de maatschappelijke ondersteuning) met de decentralisatie. Ook in het onderwijs zijn rampzalige veranderingen doorgevoerd tegen adviezen van werkelijk alle inhoudsdeskundigen in en de huidige “stikstofcrisis” is ook het resultaat van jarenlang broddelwerk door de overheid.

Uitleg aan de verantwoordelijk minister die erover gaat wat het verschil is tussen CO2 (kooldioxide), N2 (stikstof), NH3 (Ammoniak) of NO2 (stikstofdioxide) en dat 80% van de ons omgevende lucht bestaat uit stikstof is geen overbodige luxe. En dan begin je je toch wel zorgen te maken.

De regering is nu voornemens een wijziging van de wet publieke gezondheid in te voeren, natuurlijk vooral gericht op de nog voortdurende Covid-19 crisis. Je valt van je stoel als de vakminister Kuipers zelf al zegt dat het een haastklus is. Maar het is niet alleen een haastklus, het is inhoudelijk broddelwerk zodanig dat je je afvraagt wie degenen zijn die inhoudelijk geadviseerd hebben. Als voorbeeld: het is nu genoegzaam bekend dat de Covid-vaccinaties weliswaar helpen het op zichzelf al vrij zeldzaam voorkomende ernstige beloop te voorkomen, maar onvoldoende effect hebben op het voorkůmen van transmissie en zelfs het krijgen van Covid-19.

Onbegrijpelijk dat in de conceptwet een reeks van maatregelen staat die dat niet in ogenschouw nemen. Snel terug naar de tekentafel.

Prof. dr. Armand Girbes, intensivist-klinisch farmacoloog en hoofd afdeling ICV VUmc.