Gecompliceerd

‘Het is heel erg gecompliceerd’. Dat krijgen we als raadsleden vaak te horen wanneer het in de raad of commissie gaat over jeugdzorg. Ging het in 2015, toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor jeugdzorg, nog over de borging van de kwaliteit van de jeugdzorg, inmiddels gaat het voornamelijk over de ‘onbeheersbare kosten’ . Veel raadsleden zagen de voordelen van de Nieuwe Jeugdwet – de zorg voor jeugdigen en gezinnen dichtbij, de administratieve lastendruk zou verminderen. Toen snapten we het nog.

Zeven jaar later. De discussie in de raadscommissies heeft zich inmiddels verengd tot kostenbeheersing. En terwijl gemeenten, aanbieders en het Rijk met elkaar bekvechten over de verantwoordelijkheid voor de oplopende en schier onbeheersbare kosten, groeien de wachtlijsten.
‘Het is heel erg gecompliceerd’, zegt de wethouder. Wij zitten als raadsleden formeel aan de knoppen. Maar raadsleden zijn nog altijd , na zeven jaar, zoekende naar hun rol in het jeugdzorgdiscours.
Wanneer ik iets ‘gecompliceerd’ vind ga ik het afpellen totdat ik bij de laag ben die ik begrijp. Bij jeugdzorg is dat de kern- de zorg voor jeugdigen.
Een concept dat hier prachtig bij aansluit is de kansencirkel- een ‘schijf van vijf’ maar dan niet voor gezonde voeding maar voor gezonde opvoeding. Acht taartpunten vertegenwoordigen de zaken die nodig zijn om optimaal op te groeien- veiligheid bijvoorbeeld, maar ook ontplooiing, gehoord worden, en zelfstandigheid vormen een taartpunt. En dat alles in onderlinge samenhang met elkaar. Geen speld tussen te krijgen- elk kind verdient die taart die we gezamenlijk moeten bakken. Daar ligt een duidelijke rol voor raadsleden maar ook voor de samenleving- in de preventie. Vertrouwen in het kind en vertrouwen in de professional.
Noem me naÔef. Noem me een dromer. Dat mag. Maar alles beter dan blijven herhalen dat het allemaal ‘heel erg gecompliceerd is’ en daarmee de jeugdzorg zťlf te labelen als een onderwerp met een onoplosbare stoornis.

Ziggy Klazes, radiojournalist en sinds 2014 tevens raadslid voor Groen Links in Haarlem.