Managen is ook een vak!

Anja Karst

Wij spreken met Anja Karst, sinds september 2014 ‘Chief Medical Officer’ binnen het bestuursteam van Vincent van Gogh, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid is zij het hoofd van het Medical Office en geeft leiding aan de psychiaters en andere artsen, zoals verslavingsartsen en specialisten ouderen zorg en de klinisch(neuro)psychologen.

Wij spreken met Anja Karst, sinds september 2014 ‘Chief Medical Officer’ binnen het bestuursteam van Vincent van Gogh, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. In die hoedanigheid is zij het hoofd van het Medical Office en geeft leiding aan de psychiaters en andere artsen, zoals verslavingsartsen en specialisten ouderen zorg en de klinisch(neuro)psychologen; zij vervult daarmee een spilfunctie in de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant.

Net als andere instellingen in de geestelijke gezondheidszorg heeft ook Vincent van Gogh te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ambulantisering, afbouw van de beddencapaciteit en de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn. Tegelijkertijd is er de uitdaging om de patiŽnt de best passende zorg te blijven bieden. Hoe kan Vincent van Gogh onderscheidend zijn in dit dynamisch krachtenveld? En welke rol speelt het management daarin?

De inhoud voorop
Als je van de inhoud bent, is dit een prachtige instelling om voor te werken. Vincent van Gogh is een instelling waar inhoud en vernieuwing voorop staat, zegt Anja Karst. Professionals die hier werken krijgen de vrijheid om hun vak uit te oefenen en te verdiepen. Uiteraard hebben wij ook te maken met de eisen van de zorgverzekeraars en andere stakeholders. Ik vind dat ook de behandelaren oog moeten hebben, naast de inhoud, voor de bedrijfsmatige kant van hun werk. Het feit dat wij in alle lagen van de organisatie inhoudelijke mensen hebben zitten, dus op teamniveau, in de zorgprogramma’s, op clusterniveau en in het bestuur, geeft aan hoe belangrijk wij de inhoud vinden. Dat merk je in de keuzes die de organisaties maakt.

Blijven zoeken naar vernieuwing
Vincent van Gogh is ook een opleidingsinstituut. Dat is een grote kracht in deze organisatie, aldus Anja. Hier lopen assistenten psychiatrie rond, maar ook opleidelingen vanuit de huisartsenopleiding, opleiding tot verslavingsarts, specialist ouderengeneeskunde en tot klinisch geriater. Daarnaast zijn er diverse opleidingen voor psychologen en verpleegkundigen. Wij hebben een rijk scala aan opleidingen en ontwikkelen onszelf ook voortdurend als opleidingsinstituut. Zo starten we in september een nieuwe managementopleiding die we samen met Nyenrode hebben ontwikkeld en die ook open staat voor medewerkers uit andere GGZ instellingen en ketenpartners: Foundations of Management-GGZ. We hebben ook een leiderschapsprogramma in eigen huis: het Medical Office Leaderschip programma. Deze opleidingen zorgen niet alleen voor nieuwe gemotiveerde mensen, maar ook voor continue inhoudelijke vernieuwing. Deze vernieuwing is cruciaal om de beste zorg te kunnen blijven bieden en je te onderscheiden. Overdracht van kennis verrijkt zowel de gever als de ontvanger.

Op koers blijven in een roerige omgeving
In het huidige tijdperk met veel ontwikkelingen is het niet mogelijk om heel ver vooruit te kijken. Daarom richt je de organisatie zo in, dat deze bestand is tegen verandering en voldoende flexibel is. Anja Karst wijst op de unieke structuur binnen Vincent van Gogh, waarbij in alle lagen van de organisatie drie krachten zijn vertegenwoordigd: Medical (verantwoordelijk voor de inhoud), Operations (voor alles wat te maken heeft met de uitvoering van processen), en Health (verantwoordelijk voor de verbinding tussen de buiten- en binnenwereld). Medical is hier ‘in the lead’, tegelijkertijd vraagt dit een intensieve samenwerking van partijen om op slagvaardige wijze goede zorg te leveren.

Zoeken naar verbinding
Anja Karst werkte geruime tijd als psychiater en teamleider binnen de RIAGG Maastricht. Het was in die periode dat zij haar eigen managementinteresse ontdekte. Zij volgde een MBA Health aan het Tias Nimbas in Nijmegen, alvorens zij de overstap maakte naar het Vincent van Gogh, waar zij als Medisch Manager aan de slag ging. Aldaar maakte zij al snel de stap richting het bestuursteam. Hoe kijkt zij aan tegen managen van zorgprofessionals? Managen is ook een vak! Niet iedere professional maakt de keuze om naast uitvoering van zorginhoudelijke taken ook verantwoordelijkheid te nemen in de aansturing . Je staande houden in het krachtenveld vraagt veel competenties. Zoeken en het aangaan van verbinding met de hoofdbehandelaren waarmee ik werk, maar ook naar de verbinding tussen de medewerkers van andere bedrijfsonderdelen is essentieel, je moet het samen doen’. Dit zijn geen vaardigheden die professionals aangeboren zijn, ook hierin is opleiding belangrijk.

Een topbedrijf
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent, zowel op managementvlak, als ook de medisch professionals. ‘Dit is een instelling waar je als individu je vleugels kunt uitslaan. Een bedrijf vol kennis en mogelijkheden’, aldus Karst.

Vacature medisch manager
Op dit moment zoeken wij voor Vincent van Gogh een Medisch Manager Intensieve zorg Thuis en Kliniek. Een sleutelpositie in het management van Vincent van Gogh. Deelname aan het Medical Office Leadership-programma, uitgevoerd door dezelfde docenten als de Clinical Leadership Leergang voor psychiaters, is vanzelfsprekend. Daarnaast bestaat deelname aan het FMA-GZZ, een gezamenlijke management-opleiding van Vincent van Gogh en Nijenrode, tot de mogelijkheden.

Klik voor meer informatie over deze vacature hier


Sinds september 2014 is Anja Karst Chief Medical Officer en heeft zij zitting in het bestuursteam van Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg in Noord Limburg. Zij geeft vorm aan de behandelinhoud en geeft leiding aan alle medisch professionals. Anja Karst is tevens werkzaam als psychiater binnen de zorgprogramma’s stemmingsstoornissen en angststoornissen.

Voor haar komst naar Vincent van Gogh werkte Anja Karst voor de Riagg Maastricht, o.a. in de functie van praktijkleider stemmingsstoornissen.
In 2012 volbracht zij een Master of Health Administration (MHA) aan de Tias Nimbas Business School.