Het unieke talent in organisaties

Begin dit jaar schreef ik over het unieke talent. Mensen hebben een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Ergens heeft iemand, of een organisatie, behoefte aan dat talent. Een talent wordt moeiteloos gegeven en het heeft een groot effect op anderen. Het unieke talent manifesteert zich, in eerste instantie, niet op gedragsniveau (competenties), maar op de kwaliteiten van het “zijn”. Het gedrag is gericht op doen en hebben. Het unieke talent komt voort uit de essentie van mensen.


Begin dit jaar schreef ik over het unieke talent. Mensen hebben een uniek talent en een unieke manier om dit te uiten. Ergens heeft iemand, of een organisatie, behoefte aan dat talent. Een talent wordt moeiteloos gegeven en het heeft een groot effect op anderen. Het unieke talent manifesteert zich, in eerste instantie, niet op gedragsniveau (competenties), maar op de kwaliteiten van het “zijn”. Het gedrag is gericht op doen en hebben. Het unieke talent komt voort uit de essentie van mensen.

Binnen organisaties is competentiemanagement al lang in zwang. Voor functies zijn gewenste gedragskenmerken benoemd waaraan medewerkers moeten voldoen. Dit, voor de functie gewenst gedrag, wordt ingezet om mensen te selecteren, te beoordelen, te coachen en bij het maken van persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP). De basisgedachte hierbij is dat wanneer medewerkers het gewenste gedrag laten zien, de organisatie succesvol zal zijn. 

Het niveau van competenties is gedrag en vaardigheden en laat de beweegredenen (dat wat innerlijk is) voor gedrag buiten beschouwing. Competentiemanagement kent hierdoor een zekere mate van oppervlakkigheid. Het laat dimensies als overtuigingen (wat geloof ik?), identiteit (wie ben ik?) en missie (waartoe ben ik?) buiten beschouwing. Juist de huidige tijd vraagt dieper gaande persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling van medewerkers. In mijn coachingspraktijk zie ik steeds vaker mensen, die veel gedragstrainingen al hebben gedaan. Echter ze geven aan dat ze er niet mee geholpen zijn. Hun vraagstukken en behoefte aan ontwikkeling ligt op een veel persoonlijker niveau. Het gaat hen om de essentie van hun zijn en om zich verbonden te voelen hiermee.

In de praktijk van het competentiemanagement komt het erop neer, dat medewerkers, veelal gewezen worden op minder ontwikkelde gedragseigenschappen en daaraan moeten/willen gaan werken. Meestal gaat het niet om het versterken van aanwezige kwaliteit, maar om het aanpakken van minder sterke kanten. Hiervoor blijken veel mensen minder motivatie te hebben.

Mensen willen graag hun persoonlijke kracht inzetten. Ze willen werk dat bij hun kwaliteiten past en werken in een organisatie, die hen helpt hun talenten te ontwikkelen. Verlies van individuele kracht is al zichtbaar geworden doordat mensen zich bekneld weten tussen regels, procedures, tijdmeting en protocollen. De verbinding met hun identiteit en missie raakte zoek in de drang van organisaties om kwaliteit en kosten te beheersen en te controleren.

Er is durf nodig om de drang naar controle en dus (schijn) zekerheid weer los te laten. Gelukkig zijn er organisaties, die de weg weer terug vinden en meer en meer overlaten aan de capabele en zich verantwoordelijk voelende medewerker. In deze trend past het ook om mensen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun talenten. Het gaat dan niet alleen om het weten van de eigen unieke talent, maar juist ook om het vrij maken van individuele belemmeringen om dit talent in te zetten. Als iemand bijvoorbeeld in gesprekken tot de kern wilt komen (talent), maar er een angst is om dieper door te vragen, dan belemmert dit het talent. Ik heb gemerkt dat mensen graag werken aan hun mindere sterke kanten als ze daarmee hun talent en kracht kunnen vrijmaken.

Er is veel ervaring opgedaan door managers met competentiemanagement. Zij hebben leren kijken naar gedrag en hebben geleerd in gesprek te gaan hierover met hun medewerkers. Planningsgesprekken, voortgangsgesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn algemeen ingevoerd. Er is dus een goede basis om dit te verdiepen door met medewerkers in gesprek te gaan over hun unieke talent en daarmee over hun identiteit en persoonlijke missie.

Succes.

VDH Coaching

Jeroen van Ewijk
Seniorcoach en teamtrainer

Jeroen van Ewijk is via twitter te volgen op: @JeroenvanEwijk

 

Jeroen van Ewijk heeft ruim 25 jaar ervaring als persoonlijk coach binnen profit en non-profit organisaties. Als senior coach ondersteunt hij mensen bij hun persoonlijke vraagstukken en hun ontwikkeling. In zijn visie gaat het om een bewustwordingsproces dat leidt naar meesterschap over je zelf: zijn wie je werkelijk bent en doen wat je werkelijk te doen hebt. Dit onder het motto “Lift yourself by yourself”.