IT als strategische asset

Curegie

De inzet van IT in de zorg zal verder toenemen. Nu al besteden we in Nederland in de curatieve zorg jaarlijks 1,5 miljard euro aan IT. Er zal blijvend fors worden geÔnvesteerd in nieuwe IT-systemen en -infrastructuur. Tegelijk moet de zorg het hoofd bieden aan een stijgende zorgvraag, toenemende personeelstekorten, marktwerking, prestatiebeloning en last but not least: bezuigingen. Hoe IT strategisch in te zetten, is bepalend in de digitaliserende zorg.

IT is topprioriteit

IT is steeds meer een onmisbaar hulpmiddel om ambitieuze doelstellingen in de zorg op het gebied van kwaliteit, efficiency, kostenbesparingen en zorgmarketing te kunnen realiseren. Dat IT in de top drie staat op de agenda van zorgbestuurders en beleidsmakers zal dan ook niemand verrassen.

Worsteling

Tegelijkertijd worstelen veel Nederlandse zorginstellingen met IT. Verouderde systemen, eilandautomatisering, moeizame projecten en krapper wordende budgetten zorgen voor een lastige opgave. Ook neemt de vraag naar kwalitatief betere zorg toe, staan efficiencywinst en kostenbesparingen hoog op de agenda en trekt modernisering van de wetgeving een zware wissel op de informatievoorziening.

Veel organisaties gaan deze uitdagingen te lijf met een wildgroei van slecht op elkaar afgestemde projecten en systemen met alle problemen van dien. De projectenkalender van een gemiddelde zorgorganisatie bestaat al snel uit tientallen ICT projecten. Bestuurders, directeuren en managers staan voortdurend voor een dilemma om schaarse budgetten, middelen en resources zo efficiŽnt en effectief mogelijk in te zetten.

Veranderende inzet 

De inzet van IT is meer en meer gericht op het veranderen van de werkwijzen van zorginstellingen. Andere werkwijzen is het antwoord op strategische vraagstukken en IT is onmisbaar om anders te gaan werken. Met het groeiende belang van IT is het de uitdaging om IT te laten voldoen aan de uitdagingen van deze tijd. Binnen veel zorginstellingen is IT op dit moment nog niet volwassen genoeg.

IT als strategische asset

De afgelopen jaren zijn de uitgaven van zorginstellingen aan IT gestaag gestegen. Van gemiddeld 2% van de omzet naar 4% of zelfs 7%. IT is als asset net zo belangrijk aan het worden als bijvoorbeeld huisvesting, waaraan een zorginstelling gemiddeld 10% van de omzet besteedt. Een manager die alleen stuurt op het verlagen van de uitgaven aan IT beseft nog niet voldoende dat IT nodig is om de strategische vraagstukken van zorginstellingen op te lossen.

De IT-manager als bruggenbouwer

Dit groeiende strategische belang van IT vereist ook een nieuw type IT-manager. Natuurlijk, vakkennis en kennis van de nieuwste ontwikkelingen en technieken zijn en blijven onontbeerlijk. Maar meer dan voorheen dient de IT-manager van vandaag in zorginstellingen ook een bruggenbouwer en een visionair te zijn. Iemand die gevoel heeft voor 'de business' en die zijn mensen - zowel IT-ers als niet-IT-ers - niet alleen goed kan informeren, maar ook kan inspireren en durft te leiden.

Curegie

Curegie is zich ter dege bewust van deze veranderende eisen. In onze loopbaan- en selectiegesprekken met kandidaten staan zij dan ook centraal. Evenals in onze gesprekken met opdrachtgevers. Want hun toekomst is onze zorg.