Verwaarloosde organisaties

Bij deze zorginstelling herkennen leiding en HR kenmerken van verwaarlozing. Er lijkt langere tijd onvoldoende aandacht voor mensen te zijn geweest terwijl er veel van de mensen is gevraagd. Het bestuur wil zelf naar de ongemakkelijke werkelijkheid kijken: wat hebben wij gemist.
Na lezing van de boeken 'Leren interveniŽren in verwaarloosde organisaties' en 'Destructief leiderschap kan de leiding andere taal geven aan wat weerbarstige problemen blijken en welk handelingsrepertoire is er dan: hoe herken je verwaarlozing, wat is het wel en wat is het niet, hoe kun je dat onderscheiden. Wat moet je dan doen, maar ook wat vooral (nog) niet.

Wat is een verwaarloosde organisatie en hoe werk je aan gezondmaking
Een verwaarloosde organisatie is een organisatie waar het langdurig heeft ontbroken aan sturing en begeleiding in de dagelijkse praktijk waardoor de informele organisatie domineert en er schadelijke patronen van interactie tussen organisatieleden gaan ontstaan. Dit kunnen traumatische ervaringen worden die tot demotivatie, burnout en uitval leiden. Wat zijn de verschijnselen en wat doe je dan? De verandering begint in het hier en nu, in het dagelijks organisatieleven, met ieder aan te spreken op de rol en positie in de afdeling en op ‘wat vinden wij (niet) normaal’. Dat vraagt om een context en een leiderschapsstijl waarin zowel aandacht als structuur wordt geboden, net als bij ouders in de opvoeding van hun kinderen.

De thema's van de boeken zijn:

Hoe ontstaat een verwaarloosde organisatie: voorbeelden uit de overheid, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, politie, brandweer maar ook bedrijfsleven. Er lijkt niets op orde te zijn;
∑ Het ontbreekt aan leiding;
∑ We zoeken het zelf wel uit;
∑ Mensen vinden dingen gewoon vinden die dat eigenlijk niet zijn;
∑ Er zijn psychosociale klachten, maar er is ook ontkenning
∑ Veel wordt er niet gezegd;
∑ Vertrouwen is weg: hoe win je dat weer terug.


Wat is een verwaarloosde organisatie: kenmerken

∑ De parallel tussen ouderschap en ontwikkelingsgericht leiderschap;
∑ Systemisch kijken: de mensen zijn niet slecht, de patronen wel;
∑ Wat is een verwaarloosde organisatie;
∑ Hoe stel je een diagnose;

Destructief leiderschap
• De donkere triade: persoonskenmerken van narcistische, machtsbeluste en pathologische leiders
• Destructieve stijlen: van intimidatie tot wegkijken
• de parallel tussen opvoeden en leiderschap

Introductie van de methode voor gezondmaking
∑ Leren in het werk
∑ Leiding heeft de regie
∑ Beginnen in het hier en nu

Joost Kampen is organisatiedeskundige en geestelijk vader van de theorie van de verwaarloosde organisatie. Hij trekt de parallel tussen leiderschap en ouderschap.

Kampen begeleidde in de afgelopen 25 jaar rond de 400 organisaties en heeft ervaren dat verwaarlozing niet alleen voorkomt bij overheids- en non profit organisaties maar ook bij financiŽle instellingen, in de ICT of in de industrie.

Joost werkt vanuit een zelfstandige adviespraktijk en doet onderzoek vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente. Hij is docent in diverse opleidingen bij SIOO, Business School Nederland, AOG, NBA Opleidingen en in de masteropleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij is aangesloten bij de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. 

www.joostkampen.nl