Planetree bij GGzE

Conny BŲdeker

In september heeft GGzE het internationale Planetree-label ontvangen als erkenning voor de mensgerichte zorg die zij dagelijks biedt. GGzE is daar terecht trots op.

Vijf jaar geleden heeft GGzE het Planetree-gedachtegoed omarmd. De aanleiding hiervoor is dat GGzE het verschil wil maken, zoals Conny BŲdeker, manager HRM, toelicht. De planetree-gedachte gaat uit van mensgerichte zorg in een helende omgeving. Oprechte aandacht voor mensen staat daarbij centraal.Conny werkte nog niet bij GGzE toen Planetree werd geÔntroduceerd. Wel kent zij de verhalen uit de organisatie over het begin.


GGzE eerste GGZ-instelling in Europa met Planetree-label
In september heeft GGzE het internationale Planetree-label ontvangen als erkenning voor de mensgerichte zorg die zij dagelijks biedt. GGzE is daar terecht trots op.

Vijf jaar geleden heeft GGzE het Planetree-gedachtegoed omarmd. De aanleiding hiervoor is dat GGzE het verschil wil maken, zoals Conny BŲdeker, manager HRM, toelicht. De planetree-gedachte gaat uit van mensgerichte zorg in een helende omgeving. Oprechte aandacht voor mensen staat daarbij centraal. Conny werkte nog niet bij GGzE toen Planetree werd geÔntroduceerd. Wel kent zij de verhalen uit de organisatie over het begin.

Er was zeker weerstand onder de medewerkers bij de introductie, zoals bij veel veranderingen het geval is, waarbij vooral kritiek kwam op de vorm en niet op de gedachte erachter. Maar in de loop van de tijd is Planetree goed ingebed in de organisatie. GGzE voldoet aan alle criteria van Planetree en ontving daarvoor het internationale Planetree-label. GGzE is de eerste GGZ-instelling in Nederland ťn Europa die zich aansloot bij het internationale Planetree-netwerk. Daarnaast is het de eerste GGZ-instelling die in ťťn keer in zijn geheel het Planetree-label heeft behaald.

Wat merken cliŽnten en medewerkers ervan?
Samen met cliŽnten werd in focusgroepen naar veel zaken gekeken en werden er zo nodig verbeteringen aangebracht. CliŽnten worden betrokken bij de wisseling van diensten. Naasten worden intensiever betrokken bij de behandeling. De maaltijden worden beter afgestemd op de behoeften en waar mogelijk wordt zelf gekookt. De woonomgeving is aangepast en ruimten werden vriendelijker en huiselijker ingericht. Daarnaast kwam er meer aanvullende zorg zoals mindfulness, stoelmassages en een muziek- en theaterprogramma. Een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd en er is meer aandacht voor somatische zorg. Het percentage drang- en dwangmaatregelen is hierdoor sterk gedaald.

Ook het welbevinden van de medewerkers kreeg de nodige aandacht. Dit heeft geleid tot zichtbare aanpassingen. Medewerkers hebben een actieve rol gekregen in het aanpassen van hun werkplek. Er zijn inspiratieruimtes en meer ontspanningsmogelijkheden. Er is meer ruimte voor de eigen inbreng waar het de verbetering van de zorg betreft.

Planetree
Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg en nauw contact met naastbetrokkenen voorop staat. Een Planetree-organisatie kenmerkt zich door vriendelijke, rustgevende gebouwen en inrichting, aanwezigheid van kunst en water, een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap, grote aandacht voor situatie en medewerker en collegialiteit. Opvallend is de hartelijkheid en interesse onder medewerkers en leidinggevenden. Iedereen is zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. Medewerkers zijn duidelijk in wat ze wel en niet voor de cliŽnt kunnen doen. Zij spreken elkaar en cliŽnten aan op gezond gedrag en ontvangen waardering voor goed werk.
Planetree gaat uit van drie pijlers: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Elke pijler bevat een aantal componenten die de Planetree-gedachte handen en voeten geven.

Visie van planetree
De visie van Planetree is om gezondheidszorg te leveren waarin:

  • mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is;
  • persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke, emotionele, geestelijke en sociale behoeften;
  • informatie toegankelijk en zinvol is zodat individuen zo veel mogelijk regie en zeggenschap houden over hun lijf, hun gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid, welbevinden of herstel;
  • een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is;
  • veilige, toegankelijke en vakbekwame zorg essentieel is voor cliŽntgerichte zorg;
  • begrip heerst voor het feit dat ziekte en ouderdom een levensveranderende ervaring kan zijn voor cliŽnten, familie en zorgverleners;
  • familie, vrienden en dierbaren vitaal zijn voor herstel of de kwaliteit van leven;
  • de fysieke omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden;
  • medewerkers regie hebben over hun werk en daardoor ruimte hebben om beter en met meer plezier zorg te verlenen.

 

Sinds 2013 is Conny BŲdeker manager HRM bij GGzE. Tevens zit zij binnen GGzE in de concernmeeting, dit is een van de medezeggenschaps- en adviesorganen van GGzE.