Leiderschap van de toekomst: ondernemerschap en samenwerking

Als leider in de zorg heb ik een eigen kijk op toekomstig leiderschap. In de steeds veranderende wereld van de gezondheidszorg ben ik ervan overtuigd dat leiderschap niet meer is zoals vroeger. De leiders van morgen zijn niet alleen bekwaam in het nemen van beslissingen, maar zijn vooral goed in samenwerken en ondernemen. Deze eigenschappen zijn essentieel om de uitdagingen van vandaag aan te kunnen en de zorgsector te laten floreren in de toekomst. In deze blog zal ik mijn visie op toekomstig leiderschap in de zorg uiteenzetten, waarbij ik de nadruk leg op het belang van samenwerking en ondernemerschap.

Een van de grootste uitdagingen in de zorg is de toenemende druk als gevolg van een stijgende zorgvraag en dubbele vergrijzing. Dit betekent dat er meer mensen zijn die zorg nodig hebben, terwijl de groep mensen die zorg kan verlenen kleiner wordt. Daarnaast ervaren we ook tekorten aan gekwalificeerd personeel, financiŽle beperkingen en technologische veranderingen. Alleen lukt het niet om deze problemen op te lossen. We moeten samenwerken.

Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met de titel 'Kiezen voor Houdbare Zorg' legt duidelijk bloot dat de zorg in Nederland op financieel, personeel en maatschappelijk vlak sterk onder druk staat. Het benadrukt de noodzaak van innovatie en samenwerking binnen de zorgsector om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Samenwerken betekent dat we goed met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Als we professionals vertrouwen en ruimte geven, kunnen we samen nieuwe ideeŽn bedenken die echt werken. Als leiders is het onze taak om zo'n omgeving te maken waarin samenwerken makkelijk is en waar mensen graag nieuwe dingen proberen.

Ondernemerschap is van cruciaal belang voor toekomstige leiders in de zorg, met name in sectoren zoals de gehandicaptenzorg waar uitdagingen zoals het invullen van nachtdiensten vaak voorkomen. Het impliceert niet alleen het bedenken van nieuwe ideeŽn, maar ook het durven uitvoeren ervan. Het betekent het nemen van risico's en het verkennen van onbekende terreinen. Stel je bijvoorbeeld een situatie voor waarin verschillende zorginstellingen te maken hebben met een tekort aan nachtzorgpersoneel. Door ondernemerschap te tonen en de handen ineen te slaan, kunnen deze organisaties samenwerken aan het zelfde probleem. Ze kunnen bijvoorbeeld een roulatiesysteem opzetten waarbij personeel flexibel wordt ingezet bij verschillende instellingen, afhankelijk van de behoeften. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen ze de continuÔteit van de nachtzorg waarborgen en tegelijkertijd de werkdruk voor het personeel verminderen. Door het omarmen van ondernemerschap kunnen leiders in de zorg nieuwe wegen inslaan en effectieve oplossingen vinden voor de uitdagingen waar zij voor staan.

We moeten er ook voor zorgen dat onze professionals kunnen blijven groeien. Dat betekent niet alleen dat we ze opleidingen geven, maar ook dat we de talenten van verschillende mensen in de zorg erkennen en gebruiken. We moeten een omgeving creŽren waarin diversiteit en verschillende achtergronden worden gewaardeerd en gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we mensen uit andere landen of zij-instromers verwelkomen. Door verschillende perspectieven en ervaringen samen te brengen, kunnen we een meer inclusieve en effectieve zorgsector creŽren die beter aansluit bij de behoeften van alle mensen.

Kortom, leiderschap in de zorg van de toekomst betekent samenwerken en durven ondernemen. Als we dat doen, kunnen we de problemen in de zorg beter oplossen en de zorg voor iedereen beter maken.

Maikel de Bruin, Leider in de zorg bij Cosis