Persoonlijke ontwikkeling

Jeroen van Ewijk

Er was eens een hele mooie lieve prinses, die gevangen was in een groot kasteel met hoge muren en een slotgracht. De ridder, die gehoord had van deze bijzondere prinses, wilde haar graag bevrijden om haar te huwen. De enige manier om binnen te komen was via de slotbrug, maar deze werd bewaakt door de draak met zeven vuurspuwende koppen. De moedige ridder trok ten strijde en nam zeven wapens mee. Onverschrokken viel hij aan en na een heftige strijd had hij zijn lans door de eerste kop gestoten. Indachtig de schone prinses vocht hij onverdroten voort en na een bloedig en langdurig gevecht overwon hij stuk voor stuk alle koppen en daarmee de draak. Trots en krachtig sloot hij de prinses, die nog mooier en liever was dan hij gedacht had, in zijn armen. Hij kuste haar teder en ze leefden nog lang en gelukkig.

Meesterschap over jezelf

Er was eens een hele mooie lieve prinses, die gevangen was in een groot kasteel met hoge muren en een slotgracht. De ridder, die gehoord had van deze bijzondere prinses, wilde haar graag bevrijden om haar te huwen. De enige manier om binnen te komen was via de slotbrug, maar deze werd bewaakt door de draak met zeven vuurspuwende koppen. De moedige ridder trok ten strijde en nam zeven wapens mee. Onverschrokken viel hij aan en na een heftige strijd had hij zijn lans door de eerste kop gestoten. Indachtig de schone prinses vocht hij onverdroten voort en na een bloedig en langdurig gevecht overwon hij stuk voor stuk alle koppen en daarmee de draak. Trots en krachtig sloot hij de prinses, die nog mooier en liever was dan hij gedacht had, in zijn armen. Hij kuste haar teder en ze leefden nog lang en gelukkig.

De ridder, de draak met de zeven vuurspuwende koppen en de mooie lieve prinses; dat alles ben jij. De prinses staat voor wie je werkelijk ten diepste bent. Zij staat voor je diepere zelf. Voor diegene die je bent als je innerlijk stil bent, als je je wijsheid en je hart gebruikt, als je vervulling voelt en je eigen potentieel volledig benut. 

De vuurspuwende koppen staan voor aspecten van je persoonlijkheid, die je weerhouden je diepste zelf volledig te zijn. Goedkeuring nodig hebben om tot actie te komen, weinig initiatief hebben, je afhankelijk opstellen van anderen, perfectionistisch zijn of alles willen controleren zijn voorbeelden van aspecten van de persoonlijkheid. Maar ook een sterke hang naar materie, seks en macht zijn vuurspuwende koppen. Als je vanuit deze aspecten leeft kom je moeilijk bij je diepere zelf en blijft de prinses voor altijd in het kasteel. 

Ook de ridder ben jij. De ridder heeft inzicht nodig om zijn eigen vuurspuwende koppen te kunnen zien. Zelfreflectie en bewustzijn van jezelf zijn wapens in de strijd. De ridder heeft moed nodig om de draak te verslaan. Een moedige ridder is geen ridder zonder angst. Natuurlijk kent de ridder angst. Maar een moedige ridder laat zich niet leiden door zijn angst, maar door de het grote verlangen zichzelf te zijn.

Persoonlijke ontwikkeling gaat over meesterschap over jezelf. De kern is bewust zijn of helder waarnemen van wat er in je gebeurt. Hierdoor kan je werkelijk kiezen welke gedachte en welk gevoel je wilt volgen en wat je laat gaan. Gedachten en gevoelens zijn tenslotte de basis van het handelen. Vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het inzetten van je werkelijke vermogens vraagt innerlijk onderzoek en de moed om te veranderen. Hulp door een coach kan daarbij wenselijk zijn.

In onze coachingspraktijk komen de meeste mensen niet voor het verlangen naar hun innerlijke prinses. De behoefte aan coaching is bijna altijd probleem gestuurd. Weinigen zijn op zoek naar vervulling en hun essentiŽle kwaliteit. De meeste mensen willen namelijk van een probleem af. Ze maken zich zorgen, hebben veel stress, communiceren onhandig of zijn ongelukkig in wat ze doen en zo verder. Tijdens de coachgesprekken ontdekken ze, dat de drakenkoppen waar ze vanaf willen, door hen zelf zijn gecreŽerd en in stand worden gehouden. Als hun denken tot rust komt en de manifestatie van hun persoonlijkheid minder knellend wordt, ontstaat er ruimte voor hun essentiŽle kwaliteiten en voelen ze persoonlijke vervulling. Er is een persoonlijke kracht, die competenties overstijgt. Een kracht, die iedere organisatie nodig heeft.

Lift yourself by yourself.

VDH Coaching

Jeroen van Ewijk
Seniorcoach en teamtrainer