Een compliment geven: het doet iets!

Een compliment geven, het lijkt zoiets simpels. Toch zijn we met elkaar geneigd om vooral eerst te kijken naar wat fout gaat en het compliment komt vaak aan het einde: “oh ja, je hebt goed werk geleverd”. In mijn werk als teamleider binnen Dimence, probeer ik oprecht complimenten te geven. En niet alleen ik, ook mijn collega-vakbegeleiders.

Een compliment naar de cliŽnt
Op het Werk Leer Centrum in Almelo en Deventer bieden we dagbesteding aan mensen met psychiatrische problemen. Op de terreinen van werken, vrije tijd en leren ondersteunen we onze cliŽnt in het proces van herstel & participatie. Daarbij gaan we uit van de krachten en kwaliteiten van deze cliŽnt. Tijdens zware periodes in het leven, is het vaak moeilijk om juist naar die twee componenten te kijken, maar toch doen we het met onze cliŽnten wel.
Het is namelijk makkelijker om je krachten te versterken dan je valkuilen te verbeteren. Dat laatste kost veel meer energie. We zien onze cliŽnten stappen maken en staan stil bij deze stappen. Juist door samen met ze in te zoomen op wat goed gaat, een compliment te geven over wat we zien, krijgen ze houvast om door te gaan.

Effect van een compliment
Door vaker complimenten te geven, kan er structureel verandering in jezelf, maar ook in je (werk)omgeving optreden. Een compliment activeert het beloningscentrum in ons brein. Dopamine neemt toe en dat geeft een goed gevoel, wat resulteert in meer gemotiveerde en beter presterende medewerkers.

Maar… hoe doe je dat dan?
Maandelijks heb ik een werkoverleg met het team. Dit start ik structureel met de succesdoos; waar krijg je een compliment over van een ander, waar word je blij van, welk succes heb je behaald? Zo probeer ik het team bewuster bezig te laten zijn met een ander complimenten geven, maar ook met het inzien van de positieve dingen op het werk.
Tevens probeer ik zelf eerst te kijken naar wat goed gaat, een compliment erover te geven en niet te spreken van fouten, maar verbeterpunten. Dat laatste voelt anders toch?
En op de gang, bij het koffieautomaat, kan je iemand natuurlijk ook een complimentje geven; niets is mooier als dit spontaan gebeurt!

1 maart Nationale Complimentendag
1 maart, Nationale Complimentendag. Alle cliŽnten en medewerkers krijgen persoonlijk een complimentenzakje, waarbij ik uitdraag hoe belangrijk ik het vind om juist elkaar oprecht te complimenteren, elkaars krachten en kwaliteiten te zien. 31 complimenten, zodat in ieder geval iedere dag iemand tegen je zegt dat je een Kanjer bent!

HenriŽt Kolk-Bruintjes, teamleider van het Werk Leer Centrum van Dimence.