Dragons’ Den ondernemer in welzijn

Na meer dan 12 jaar met plezier in FMCG (o.a. Unilever) gewerkt te hebben, wilde ik ook andere ervaringen opdoen. Ik wilde met name bijdragen aan het welbevinden van mensen. Als interim manager heb ik me ingezet voor o.a. Unicef, CliniClowns (ook voor ouderen met dementie) en de ouderenbond. Ik had hier functies als hoofd marketing, fondsenwerving en innovatie. Tevens zag ik bij mijn eigen ouders welke behoefte er is aan aanvullende mantelzorg.

Sinds begin 2018 ben ik bezig met het ontwikkelen van Thuishulp Rotterdam. We matchen ouderen en andere hulpbehoevenden met mensen uit de buurt die helpen met huishoudelijke hulp, gezelschap, samen boodschappen doen, een wandelingetje maken en dergelijke. De belangrijkste doelgroep zijn de mantelzorgers. Dat wil zeggen de kinderen of partner van degene die hulp kan gebruiken. De mantelzorgers zijn bereid en in staat om zelf een bepaalde hoeveelheid tijd aan hulp en gezelschap te bieden, maar vaak is er meer gewenst. Dit wordt aanvullende mantelzorg genoemd. Het is hulp die je zelf zou kunnen leveren, maar het ontbreekt je aan de tijd om er altijd zelf te zijn. En door een ander bepaalde taken te laten doen, bijvoorbeeld het huishouden, kun je zelf de ‘quality time’ aan je ouders besteden en/of juist bepaalde taken doen die je echt graag zelf doet. Ook voor partners kan het heel fijn zijn wanneer er af en toe een ander bij je partner kan zijn, zodat je tijd hebt voor jezelf om bijvoorbeeld iets met vrienden te gaan doen (dit wordt ook wel respijtzorg genoemd).

Vanaf het begin zeiden tal van professionals als huisartsen en zorgorganisaties: ‘Wat goed dat jullie dit gaan doen, hier is zo’n behoefte aan. Ik ga jullie klanten sturen’. Maar helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Je zou denken: er zijn meer dan een miljoen eenzame ouderen en meer dan 3 miljoen mantelzorgers, waarvan ruim 400.000 ernstig overbelast, dus er is een flinke vraag naar dit soort dienstverlening. Maar vreemd genoeg is onze grootste uitdaging het vinden van klanten. We krijgen elke maand wel nieuwe klanten, maar dat zouden er wel meer mogen zijn.

Een andere gewaarwording is, daar waar veel zorgorganisaties klagen over gebrek aan goede medewerkers, wij juist flink wat mensen krijgen die zich bij ons melden om dit werk te doen. Op de folders, krantenartikelen en online-uitingen die we verspreiden om ouderen en mantelzorgers te vinden, reageren geschikte mensen die graag bereid zijn dit soort hulp en gezelschap te bieden.
De klanten die we hebben zijn enorm blij met de dienstverlening, zowel de mantelzorgers als de ouderen. In het begin vinden ze het vaak spannend om er aan te beginnen, maar al snel nadat de hulp er is, denken ze: dit hadden we veel eerder moeten doen. Ook de dienstverleners vinden het heel fijn om dit werk te doen. Een belangrijke reden waarom allen het fijn vinden, is dat we een goede match maken tussen de klant en dienstverlener en dat blijft dan de vaste dienstverlener voor die klant. Zo bouwen ze echt een relatie op.

Dragons’ Den
Afgelopen najaar stonden we als startup op het punt of we nog wel door konden gaan, daar het aantal klanten nog onvoldoende was om onze maandelijkse kosten te dekken. Ik was met een aantal investeerders in gesprek en had me aangemeld bij Dagons’ Den. En ik mocht zowaar gaan pitchen voor op TV! Dit was best spannend, mede omdat ik had gezien dat ondernemers in Engeland het soms flink lastig hadden bij de Dragons. Maar de Dragons hier waren enthousiast over ons initiatief. De situatie zoals ik met mijn ouders heb meegemaakt, herkenden zij ook bij hun ouders. En maar liefst drie investeerders zijn in Thuishulp Rotterdam gestapt. En het is doorgegaan, ondanks dat ondertussen Corona opkwam. Zij hebben ons de mogelijkheid gegeven om de komende tijd onze dienstverlening verder uit te bouwen. Ook zetten ze hun netwerken voor ons in. En bovenal zijn het hele plezierige mensen om mee samen te werken.

Al met al kan ik zeggen dat het mooi is om me in te zetten voor een doel dat me na aan het hart ligt. En ondernemen bevalt me goed, al gaat het tot nu toe met ups en downs. De laatste tijd zijn er diverse ontwikkelingen. Zo hebben we meegedaan aan een Hackathon voor zorginnovaties en daar met ons nieuwe concept RegieThuis.nl de publieksprijs gewonnen. Ook zijn we ons nu aan het aansluiten bij een landelijk netwerk voor thuishulp. Hier valt nog veel meer over te vertellen. Dit komt in een blog op Curegie.nl in september.

Jan-Willem Hoogeweegen

Nb. Mocht je de betreffende uitzending van Dragons’ Den terug willen kijken, dat kan via bijgaande link.
Ik ben te zien vanaf minuut 39: https://www.npostart.nl/dragons-den/26-04-2020/POW_04630484

Vindt u het interessant om meer van dit soort artikelen te lezen? Volg dan hier onze LinkedIn pagina.