Je impulsen volgen

Veel leidinggevenden zijn tijdens gesprekken zo druk bezig met wat ze moeten bereiken, ze zijn zo actief bezig oplossingen te bedenken voor problemen, dat ze zichzelf en de ander moeilijk kunnen waarnemen. Actiebereidheid, gedachtendruk en moetismen zetten ruimte en aandacht voor de ander onder druk. Terwijl modern (coachend) leiderschap juist stoelt op werkelijke interactie en ontmoeting met de ander.

Laten we het hebben over de basishouding voor een goed gesprek; “De kunst van het niet doen”. Niet werken dus, niet actief zijn, de druk eraf. Lekker ontspannen en innerlijke rust opzoeken. Je openstellen voor je omgeving, rustig je adem volgen, je hoofd wordt leger. Niet “het hebben en het moeten bereiken” als uitgangspunt, maar “het zijn en laten zijn” als basis. En tijdens dit "niet doen" is alles aanwezig voor een goed contact en een bevredigend gesprek voor beiden. Alles is er al als je ontspant en het een kans geeft.

Wat gebeurt er tijdens dat “niets doen”? Door de ontspanning en de rust, heb je beter contact met jezelf en met de ander. Je staat open voor wat er werkelijk tussen die ander en jou gebeurt. De gevoelens en gedachten, die je in dit moment nodig hebt, komen als vanzelf omhoog. Omdat je hoofd leeg is, ben je je beter bewust van je eigen signalen en kan je effectief handelen. Ook de signalen van de ander pak je makkelijker op, waardoor je reacties meer to the point zijn. Het eenrichtingsverkeer, dat vaak gekoppeld is aan sterke doelgerichtheid en oplossingsdrang, vermindert.

Op zo’n moment van ontspannen contact met jezelf en de ander, komen spontaan gedachten en gevoelens naar boven. Die gedachten en gevoelens zijn essentieel voor dat moment. Je impulsen geven aan wat je kan doen of wat je kan gaan zeggen. Juist omdat je echt openstaat voor de ander vang je signalen beter op. Deze impulsen wijzen je de weg. Je weet wat het beste is voor dat moment. Je weet wat je nu aan de orde moet stellen of beter kan laten wachten, je weet welke vraag je moet stellen en hoe deze te formuleren en te timen, je weet wanneer je moet confronteren en wanneer het beter is los te laten. Je hebt een innerlijk kompas dat het beste functioneert als de drukte in je hoofd stopt, als je stopt met iets te moeten en het over kan laten aan het moment.

Impulsen dienen zich natuurlijk ook aan als je alleen bent. We kennen de plotseling opkomende gedachte om iemand te bellen waar we al een tijd niet aan gedacht hebben. We willen een beslissing nemen, maar je merkt dat dat nu niet kan, morgen misschien wel. Iemand geeft je een tip (over een mooi boek, een goede cursus, een arts) wat bij jou niet goed voelt, maar je weet niet waarom. Ook hebben we impulsen, die niet door onze eigen censuur heen komen. We vinden het raar om gevolg te geven aan bepaalde impulsen. Zo kan het zijn dat je je aangetrokken voelt tot iemand, maar schroom hebt dat te laten blijken. Je wilt met een collega een praatje maken of waardering uitspreken, maar je houdt je in. In plaats van met iemand een uur aan een tafel te zitten praten zou je liever het gesprek wandelend willen doen, maar je stelt het niet voor.

Impulsiviteit betekent in de volksmond iets zonder controle doen, er maar uit flappen wat er in je opkomt. Impulsief zijn klinkt alsof iemand zich niet in de hand heeft, zich niet sociaal weet te gedragen. En zů willen wij natuurlijk niet zijn. Ik bedoel het anders: je impulsen volgen is alert zijn op je innerlijke wereld en naar buiten brengen wat jou in een situatie te doen staat.

Het kunnen horen en volgen van je impulsen zal je het gevoel geven meer in het leven te staan. Je brengt naar buiten wat er in je leeft en je zal merken dat dat een positieve weerklank geeft in je omgeving. Je brengt meer van jou in. Wat jij kan inzetten is jouw specifieke kwaliteit, jouw manier van kijken en reageren met jouw accenten. Door te reageren op je impulsen realiseer je je zelf en zal je je gelukkig voelen in dat wat je doet. Je contacten met andere mensen zullen prettiger en effectiever zijn.

Succes.

 

Jeroen van Ewijk heeft ruim 30 jaar ervaring met HRM binnen profit en non-profit organisaties. Binnen Van Der Hoef en Partners ondersteunt hij de directie en het team bij vraagstukken rond werken, samenwerken, persoonlijke- en teamontwikkeling.