We leven niet meer in de tijd van Sigmund Freud

‘’Hoe moet ik onze vervolgafspraak invoeren in de digitale agenda?’’ 10 jaar geleden zat mijn toenmalige sociaal psychiatrisch verpleegkundige te worstelen achter haar laptop. Ze had geen goede digitale vaardigheden. Zij was gewend te werken met papieren dossiers. Zij ging bijna met pensioen.

Digitale innovatie in de geestelijke gezondheidszorg verloopt traag. Dat weet ik uit werkervaring en uit patiŽntervaring. Maar: zien hoe het met iemand gaat, het delen van persoonlijke gevoelige informatie, inspireren, motiveren en steunen, dat zijn zaken die je niet kan vervangen door digitaal. Zo dacht ik, net als vele behandelaren.

Toen de pandemie uitbrak, piekerde ik: hoe moet dat met al die live congressen waar ik als spreker optreed? Met de trainingen die ik geef waar mensen hun persoonlijk verhaal delen? Ik voelde weerstand tegen het geven van digitale presentaties en trainingen.

De afgelopen twee jaar hebben mij verrast. In digitale trainingen bleken deelnemers zich veilig genoeg te voelen persoonlijke ervaringen te delen. Ik verzorgde voor het bedrijfsleven een webinar met een medewerker. Zij vertelde over haar diagnose en werken met een psychische kwetsbaarheid. Collega’s reageerden positief en deelden spontaan hun persoonlijk verhaal.

De column van Olivier van Abbe schetst dat veel behandelaren het niet zien zitten om digitaal door te gaan. Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat digitale behandeling net zo goed werkt als ‘in het echt’. En ondanks dat steeds meer patiŽnten digitaal vaardig zijn, en tevreden zijn over blended care.

Ervaringsdeskundigen zijn in digitaal opzicht al verder. Op Facebook zijn veel besloten zelfhulpgroepen, ontstaan uit behoefte aan herkenning en onderlinge steun.

Als behandelaar moet je je vak bijhouden. Maar ook de digitale innovatie. Jij wordt steeds ouder, je patiŽnten worden steeds jonger. Over 10 jaar wil jij toch niet als behandelaar worstelen achter je laptop, zoals mijn sociaal psychiatrisch verpleegkundige van tien jaar geleden?

Anita Hubner, psycholoog en ervaringsdeskundige. Auteur van ‘’Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’.