Leiderschap in GGZ transitie

Het traditionele leren en ontwikkelen maakt plaats voor een wereld waarin je zelf verantwoordelijkheid neemt, zelf in de regie bent en je omringt met mensen die je inspireren om uiteindelijk je eigen doelen te realiseren. Wie deze wereld wil leren kennen, is bij ons welkom voor een ontdekkingstocht om kennis te vergaren; kennis die zal dienen als een bron van inspiratie!

Leren, ontwikkelen, persoonlijke groei en resultaat behalen, gaan hand in hand 

Het traditionele leren en ontwikkelen maakt plaats voor een wereld waarin je zelf verantwoordelijkheid neemt, zelf in de regie bent en je omringt met mensen die je inspireren om uiteindelijk je eigen doelen te realiseren. Wie deze wereld wil leren kennen, is bij ons welkom voor een ontdekkingstocht om kennis te vergaren; kennis die zal dienen als een bron van inspiratie!

Nyenrode Business Universiteit heeft samen met Vincent van Gogh een ontdekkingstocht vertaald in een inspirerend ontwikkelprogramma dat aansluit bij de sterk in ontwikkeling zijnde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het tempo van de noodzakelijke veranderingen neemt toe, ook aan de bedrijfsmatige kant en aan de technologische kant. Hiermee is de focus van gezondheidsorganisaties de afgelopen jaren veranderd van louter gericht zijn op productie en groei, naar krimp. Tegelijkertijd dient de zorg, beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te zijn en staat deze in verbinding met de gezondheidszorgketen. Het gaat om het realiseren van blijvende verandering met een continue focus op het realiseren van klantwaarden. Op die wijze ontstaat een duurzame legitimering van het bestaansrecht van de betrokken organisaties in het GGZ domein.

De ambitie van Vincent van Gogh en Nyenrode is ‘Serving society by shaping responsible leaders’. Leiders die in verbinding staan vanuit het besef dat succesvol richten en inrichten van de primaire bedrijfsprocessen niet kan zonder de inzet van professionals. Dit in samenspraak met degene die een beroep doet op de zorg en de context waarin hij of zij leeft. Laat je hier inspireren door de mensen die je zijn voor gegaan.

Responsible leaders

Goede zorg vraagt goed leiderschap, zeker in de turbulente tijd voor de GGZ sector. Hiervoor heb je overzicht nodig over de laatste ontwikkelingen en veranderingen in de zorg. Het is van belang te weten hoe je, in de maatschappelijke context, het beste naar de kern van de dienstverlening in de eigen organisatie komt. Ook is inzicht vereist in hoe je professionele zorgverlening aan de deskundigheid rond bedrijfsprocessen koppelt. De complexiteit van de transitie in de sector vraagt nieuwe, andere, vaardigheden om deze veranderingen te begeleiden. Door deelname aan het programma, ontwikkelen de deelnemers zich enerzijds verder op het gebied van bedrijfskunde binnen de zorgsector en anderzijds wordt gewerkt aan het persoonlijke leiderschapsprofiel.

Om een transitie in de GGZ succesvol te laten verlopen, zijn zelfsturing en ketenorganisatie sleutelbegrippen. Als doelstellingen voor de opleiding zijn geformuleerd:

 • Met een gedegen visie en bedrijfskundige kennis, als persoon mee-ontwikkelen in de GGZ en specifieke vraagstukken op bestuursniveau in verbinding brengen met het publieke domein. 
 • Omgaan met complexiteit en dynamiek van besturen binnen de eigen organisatie en daarvoor in de eigen discipline focus aanbrengen;
 • Beter samenwerken binnen en buiten de eigen keten;
 • Verschillende, soms tegengestelde belangen, overbruggen en organisatiegedrag effectief beÔnvloeden;
 • Bedrijfsprocessen en de keten(s) optimaliseren;
 • FinanciŽle prestaties verbeteren en risico’s herkennen en beheersen;
 • Genieten van persoonlijke groei en vermogen tot zelfreflectie en steviger leiderschap.
Theorie en praktijk voor optimaal resultaat

Het onderwijs programma bevat een afwisseling tussen theorie en praktijk. Een tweedaags theoretisch college door kerndocenten op Nyenrode wordt gevolgd door een tweedaagse waarin theoretische modellen worden vertaald naar de praktijk. De werkvormen tijdens de bijeenkomsten doen een appŤl op persoonlijke leiderschapsvaardigheden en er zal gebruikgemaakt worden van:

 • Opinie vorming en discussie 
  Tijdens de bijeenkomsten zullen vooraanstaande deskundigen uit het netwerk van Nyenrode Business universiteit en GGZ de zogenaamde inleiders zijn. 
 • Oplossen van ‘Wicked Problems’
  Met ketenpartijen aan de slag met ondersteuning van specialisten uit de praktijk van de GGZ en het bedrijfsleven. 
 • Innoveren en realiseren 
  Door de werk/leerplaats geÔnnoveerde projecten direct praktiseren in de praktijk.
 • Collegiale coaching 
  Vanaf het eerste moment wordt er gestart met collegiale coaching/intervisie. 
  Collegiale coaching is een vorm waarbij gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaring van collega’s. Collegiale coaching wordt gekenmerkt doordat de deelnemers elkaar helpen met leren door actief te luisteren en het stellen van open vragen om elkaars casuÔstiek verder te verhelderen en te doorgronden. Kortom: hiermee ontstaat een community.

Globale opbouw van de modules

 1. Strategie en verandering: scenario’s, strategie en verandermanagement I.
 2. GGZ-Strategie: Eigen praktijk-casus, persoonlijk leiderschap: action learning eigen casus.
 3. Operational excellence: procesmanagement, Lean, TOC en sturen op financiŽle waarden I.
 4. Zorglogistiek: procesmanagement, ketensamenwerking, action learning eigen case.
 5. Finance: Financieel management, begrotingssystematiek, sturen op financiŽle waarden II.
 6. GGZ Finance: budgetteren GGZ, begroting instellingen, business case maken, action learning eigen case.
 7. Organisatie verandering & Leiderschap: organisatieontwikkeling, strategisch HRM, performance management, verandermanagement II.
 8. Organisatie ontwikkeling GGZ: teamvorming, organisatie ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, action learning eigen casus.
 9. Marketing & innovatie: Slotbijeenkomst en presentatie aan de eigen organisatie en bestuurders.
Praktische informatie
Het programma wordt beloond met een Nyenrode certificaat waarmee 2 vrijstellingen worden verkregen voor de MBA Public Private van Nyenrode. Voor meer informatie, contactgegevens en inschrijven, bezoek de website van Nyenrode Executive Education.

 

Theo van de Schepop is programma-manager bij STZ Nyenrode. Verder is hij werkzaam als Programma directeur in de Ommelander Ziekenhuis Groep, Toezichthouder bij stichting ORO gehandicaptenzorg en mede-eigenaar van Habitat lekker leven, Buitenplaats de Poel. Kort en bondig omschreven: een zorgondernemer en executive manager op het gebied van : Gezondheidszorg, HRM, Kwaliteit & Veiligheid. Theo was in het verleden actief als Lid Bestuurscollege Maxima Medisch Centrum en Directeur Organisatie ontwikkeling Deventer ziekenhuis. Dr. Sjoerd de Blok studeerde geneeskunde en werd opgeleid tot gynaecoloog. Als medisch specialist, leidde hij gedurende 20 jaar assistenten op in de operatieve gynaecologie in het OLVG te Amsterdam. Sinds 2008 werkt hij als business en strategie consultant in de gezondheidszorg. Op dit moment is hij werkzaam als CEO bij CASA Klinieken en vervult daarnaast diverse bestuur- en toezichthouder functies. Op Nyenrode Business Universiteit wordt zijn praktische kennis gebruikt om management onderwijs beter te laten aansluiten bij de sector gezondheidszorg.