Visie

Onze visie op organisatieontwikkeling:


Wij menen dat de mens streeft naar persoonlijke ontwikkeling.
De opdracht van bestuur en directie is om mensen hierin actief te ondersteunen.

Het is de dood in de pot om complexiteit tegemoet te treden met top down besluitvorming. Uiteraard dienen bestuur en directie wel de strategische randvoorwaarden aan te geven.
Delegeren van verantwoordelijkheid kan alleen op basis van vertrouwen.
Vertrouwen leidt onherroepelijk tot minder regels, tot eenvoudiger toezicht en meer motivatie. Gemotiveerde medewerkers ontwikkelen zich beter, halen meer uit zichzelf.
Persoonlijke ontwikkeling komt ook de organisatie ten goede. 

Koers
De zorgsector is volop in beweging. Het speelveld wordt steeds complexer en er is grote behoefte aan kostenbeheersing. Tegelijkertijd wordt steeds meer kwaliteit van de geboden zorg geëist. Elke instelling kiest een eigen koers waarmee de uitdagingen worden aangegaan. Curegie denkt graag mee over uw uitdagingen en adviseert over het ideale kandidatenprofiel dat daarbij past. Vervolgens vinden wij de kandidaten die de organisatie verder brengen.

Ervaringen sinds 1985
Curegie is een dochteronderneming van Van Der Hoef & Partners. Wij zijn als sinds 1985 expert op het gebied van search en selectie in de zorg. Curegie bouwt hierop voort en maakt gebruik van een succesvol netwerk aan opdrachtgevers en kandidaten. Wij zijn gesprekspartner vanuit onze eigen ervaring als bestuurder, directeur en manager en door onze mensenkennis. Zo maken wij het verschil naar kandidaten en naar opdrachtgevers.